Skip to main content
khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-pc khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-mobile

Nồi nấu phở gia công

Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L
Giá: 2,400,000 đ - 31%
5 Đánh giá
Đã bán: 153
Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L
Giá: 2,500,000 đ - 29%
3 Đánh giá
Đã bán: 56
Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L
Giá: 2,800,000 đ - 26%
8 Đánh giá
Đã bán: 397
Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L
Giá: 3,900,000 đ - 22%
13 Đánh giá
Đã bán: 73
Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít trụng bún, phở NK-NP20R Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít trụng bún, phở NK-NP20R
Giá: 4,000,000 đ - 20%
2 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L
Giá: 4,100,000 đ - 16%
2 Đánh giá
Đã bán: 218
Nồi điện nấu phở 60 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP60L Nồi điện nấu phở 60 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP60L
Giá: 4,500,000 đ - 18%
3 Đánh giá
Đã bán: 191
Nồi nấu phở 70 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP70L Nồi nấu phở 70 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
10 Đánh giá
Đã bán: 54
Nồi nấu phở tủ điện rời 30 lít trụng bún, phở NK-NP30R Nồi nấu phở tủ điện rời 30 lít trụng bún, phở NK-NP30R
Giá: 5,000,000 đ - 17%
3 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu phở 80 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP80L Nồi nấu phở 80 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP80L
Giá: 5,000,000 đ - 9%
2 Đánh giá
Đã bán: 273
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu ""
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3