Skip to main content
khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-pc khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-mobile
Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L
Giảm
-31%
Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L
Giảm
-29%
Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L
Giảm
-26%
Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Giá chỉ còn 2,400,000 đ
Giảm
-23%
Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L
Giảm
-22%
Nồi nấu hủ tiếu 80 lít NK-HT80L
Nồi nấu hủ tiếu 80 lít NK-HT80L
Giá chỉ còn 5,000,000 đ
Giảm
-21%

Nồi nấu phở thanh nhiệt

Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L
Giá: 2,400,000 đ - 31%
5 Đánh giá
Đã bán: 152
Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L
Giá: 2,500,000 đ - 29%
3 Đánh giá
Đã bán: 56
Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L
Giá: 2,800,000 đ - 26%
8 Đánh giá
Đã bán: 397
Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L
Giá: 3,900,000 đ - 22%
13 Đánh giá
Đã bán: 73
Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L
Giá: 4,100,000 đ - 16%
2 Đánh giá
Đã bán: 218

Nồi phở thanh nhiệt tủ điện rời

Bộ nồi nấu phở

Bộ 2 nồi nấu phở điện 50 – 80L Bộ 2 nồi nấu phở điện 50 – 80L Giá: Liên hệ
1 Đánh giá
Đã bán: 19
Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện 50 – 100L Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện 50 – 100L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Bộ 2 nồi nấu phở điện 30 – 80L Bộ 2 nồi nấu phở điện 30 – 80L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Bộ 2 nồi phở 20 – 60L Bộ 2 nồi phở 20 – 60L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Bộ 3 nồi phở điện 20 – 50 – 80L Bộ 3 nồi phở điện 20 – 50 – 80L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 6

Nồi hầm xương

Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L
Giá: 4,100,000 đ - 16%
2 Đánh giá
Đã bán: 218
Nồi điện nấu phở 60 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP60L Nồi điện nấu phở 60 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP60L
Giá: 4,500,000 đ - 18%
3 Đánh giá
Đã bán: 190
Nồi nấu phở 70 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP70L Nồi nấu phở 70 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
10 Đánh giá
Đã bán: 54
Nồi nấu phở 80 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP80L Nồi nấu phở 80 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP80L
Giá: 5,000,000 đ - 9%
2 Đánh giá
Đã bán: 273
Nồi nấu phở 100 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP100L Nồi nấu phở 100 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP100L
Giá: 5,700,000 đ - 5%
3 Đánh giá
Đã bán: 425

Nồi nấu nước lèo

Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L Nồi nấu phở 50 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP50L
Giá: 4,100,000 đ - 16%
2 Đánh giá
Đã bán: 218
Nồi điện nấu phở 60 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP60L Nồi điện nấu phở 60 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP60L
Giá: 4,500,000 đ - 18%
3 Đánh giá
Đã bán: 190
Nồi nấu phở 70 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP70L Nồi nấu phở 70 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
10 Đánh giá
Đã bán: 54
Nồi nấu phở 80 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP80L Nồi nấu phở 80 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP80L
Giá: 5,000,000 đ - 9%
2 Đánh giá
Đã bán: 273
Nồi nấu phở 100 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP100L Nồi nấu phở 100 lít hầm xương, nấu nước lèo NK-NP100L
Giá: 5,700,000 đ - 5%
3 Đánh giá
Đã bán: 425

Nồi nấu hủ tiếu

Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Giá: 2,400,000 đ - 23%
1 Đánh giá
Đã bán: 14
Nồi nấu hủ tiếu 30 lít NK-HT30L Nồi nấu hủ tiếu 30 lít NK-HT30L
Giá: 2,800,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Nồi nấu hủ tiếu 40 lít NK-HT40L Nồi nấu hủ tiếu 40 lít NK-HT40L
Giá: 3,900,000 đ - 19%
0 Đánh giá
Đã bán: 9
Nồi nấu hủ tiếu 50 lít NK-HT50L Nồi nấu hủ tiếu 50 lít NK-HT50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu hủ tiếu 60 lít NK-HT60L Nồi nấu hủ tiếu 60 lít NK-HT60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 9

Nồi trụng bún phở

Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L Nồi nấu phở 20 lít trụng bún, phở NK-NP20L
Giá: 2,400,000 đ - 31%
5 Đánh giá
Đã bán: 152
Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L Nồi nấu phở 25 lít trụng bún, phở NK-NP25L
Giá: 2,500,000 đ - 29%
3 Đánh giá
Đã bán: 56
Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L Nồi nấu phở 30 lít trụng bún, phở NK-NP30L
Giá: 2,800,000 đ - 26%
8 Đánh giá
Đã bán: 397
Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L Nồi nấu phở 40 lít trụng bún, phở NK-NP40L
Giá: 3,900,000 đ - 22%
13 Đánh giá
Đã bán: 73
Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít trụng bún, phở NK-NP20R Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít trụng bún, phở NK-NP20R
Giá: 4,000,000 đ - 20%
2 Đánh giá
Đã bán: 8

Xe hủ tiếu

Xe hủ tiếu hải sản Xe hủ tiếu hải sản Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Xe hủ tiếu người hoa Xe hủ tiếu người hoa Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 22
Xe bán phở cuốn Xe bán phở cuốn Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe bán phở bò Xe bán phở bò Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe hủ tiếu Nam Vang Xe hủ tiếu Nam Vang Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 5

Phụ Kiện Nồi Phở Điện

Chân đế cao su nồi phở Chân đế cao su nồi phở
Giá: 10,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đèn báo nồi phở Đèn báo nồi phở
Giá: 20,000 đ - 20%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Rơ le nồi phở Rơ le nồi phở
Giá: 60,000 đ - 14%
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Thanh nhiệt nồi nấu phở Thanh nhiệt nồi nấu phở
Giá: 200,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 272
Mâm nhiệt nồi nấu phở Mâm nhiệt nồi nấu phở
Giá: 250,000 đ - 14%
0 Đánh giá
Đã bán: 190
Nồi nấu phở điện Nguyên Khôi

Nồi nấu phở điện có thể đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu hầm xương – nấu nước dùng – trần trụng phở bò – gà – bún – miến, cân đẹp mọi công đoạn chế biến dù khoai đến mức nào dòng thiết bị này cũng có thể giải quyết được. 

Lợi ích nồi nấu phở bằng điện mang lại

Nồi nấu phở bằng điện là bếp nấu phở không thể thiếu khi kinh doanh bán các món nước phở – bún – miến – hủ tiếu, bởi sản phẩm này có vô vàn điểm cộng ưu tú, mang đến cơ số lợi ích cho người sử dụng. 

 • Thời gian đun sôi nhanh chỉ 20 – 40 phút và chỉ mất chưa tới 60 phút có thể hầm như xương
 • Giữ nóng nước lâu trong 1 giờ ngay cả khi mất điện, hạn chế tối đa khả năng hao hụt nguyên liệu
 • Điều chỉnh linh hoạt nhiệt độ nấu cho phù hợp với từng món ăn thực hiện
 • Sử dụng không đen nồi, không gây nóng, giúp công đoạn chế biến diễn ra vô cùng vệ sinh, sạch sẽ, hoàn toàn không sinh ra chất thải độc hại.
 • Vận hành an toàn tuyệt đối, dễ dùng. Chỉ cần cắm điện điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với từng thực phẩm/từng món. 
 • Tiết kiệm điện năng, vận hành liên tục nhưng tiền điện mỗi tháng chẳng đáng mấy đồng nhờ khả năng bảo toàn nhiệt siêu tốt nhờ nồi có tới 3 lớp ở giữa có foam cách nhiệt.
 • Tiết kiệm chi phí, thực hiện nấu được nhiều món ăn khác nhau như món nước, món hầm, món luộc, món hấp…
 • Tối ưu chất lượng thành phẩm vượt trội hơn hẳn cách nấu phở bằng bếp than truyền thống
 • Tuổi thọ kẻo dài trên 10 năm vì thế không tiền thay mới thiết bị thường xuyên, rất ít khi hỏng hóc

Lợi ích

Đặc điểm nổi bật nồi nấu phở điện.

Nếu muốn kinh doanh lâu dài bền vững thì cần phải lựa chọn một thiết bị bếp nấu chất lượng. Cùng khám phá thêm những đặc điểm nổi bật nồi nấu phở điện này ngay bên dưới

# Thiết kế bên ngoài.

 • Hệ thống điều khiển gồm: đèn báo nguồn (màu đỏ), đèn báo hoạt động (màu xanh), núm chỉnh nhiệt (rơ le màu đen)
 • Chất liệu 100% inox cao cấp nên nồi có độ bền cao trên 10 năm, chống ăn mòn, han gỉ và hạn chế trầy xước
 • Thành nồi phở cấu tạo tới 3 lớp (2 lớp inox 0,8mm1 lớp foam polyurethane 3mm) giúp giữ nhiệt và cách nhiệt lâu hơn x6 lần xốp cách nhiệt tổ ong.
 • Nắp nồi dạng liền linh hoạt tháo rời, có lỗ thông hơi trên bề mặt, giúp ổn định áp suất trong nồi khi đun nấu. Tránh được tình trạng sôi mạnh dẫn đến trào ngược, đục màu,…
 • Quai cầm dày chắc được làm bằng inox cách nhiệt, giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng.
 • Van xả nước được làm bằng inox không han gỉ, giúp vệ sinh nồi phở nhanh chóng, không mất sức.
 • Chân đế bọc mút cao su, tạo thế đứng vững chãi, đảm bảo không trơn trượt trên các loại bề mặt.
Cấu tạo nồi phở
Cấu tạo nồi phở

 # Thiết kế bên trong.

 • Mayso công suất lớn hình chữ U chất liệu inox 304 giúp gia nhiệt nhanh và tản nhiệt đều. Từ đó, giúp đun sôi nước trong thời gian ngắn và làm chín thực phẩm thực phẩm trong nồi nhanh hơn so với phương pháp bếp nấu thông thường.
 • Hệ thống mạch điện: Liên kết trực tiếp với mayso và bảng điều khiển nhiệt độ ở bên ngoài, từ đó, điều khiển quá trình sinh nhiệt của bếp nấu để cho ra thành phẩm mong muốn.
 • Tấm chắn thanh nhiệt: Ngăn cách mayso và nguyên liệu/thực phẩm khi chế biến, giúp mayso không bị cháy, không bị dính cặn bẩn, khó vệ sinh.
Thiết kế bên trong nồi
Thiết kế bên trong nồi

Phân loại nồi điện nấu phở.

Dòng thiết bị nồi điện nấu phở này có chủng loại vô cùng phong phú không chỉ với số lượng nhiều không đếm xuể được.

Phân loại theo mục đích sử dụng.

– Nồi trụng bún phở.

Thường được sử dụng trong các cơ sở quán ăn lớn, lượng khách hàng dồn dập trong một khung giờ cao điểm sẽ sử dụng nồi trụng bún phở riêng thay vì phụ kiện ống trụng phở để có thể đáp ứng kịp thời những lúc đông khách. Dung tích bếp nấu này phổ biến 3 size: 20 lít, 25 lít và 30 lít, thời gian đun sôi nước nhanh 20 phút.

Nồi trần nhúng
Nồi trần nhúng

– Nồi nấu nước lèo.

Để quá trình lấy nước dùng chan phở không bị vụn cặn xương, các quán ăn sẽ sử dụng riêng một nồi nấu nước lèo riêng . Nồi này được tính dung tích trực tiếp từ lượng tô phở/bún bán ra theo công thức 2 – 3 tô/lít nước dùng. Dung tích phổ biến của dòng bếp nấu này từ 40 lít, 50 lít, 60 lít, 70 lít, 80 lít, 100 lít.

Nồi nước dùng
Nồi nước dùng

– Nồi ninh hầm xương.

Nồi ninh hầm xương thường được dùng để nấu nước cốt lèo nên đây là dòng bếp nấu phở có dung tích lớn và thời gian hoạt động dài nhất. Cách phân loại nồi hầm xương dựa vào phụ kiện đi kèm là giỏ đựng xương hoặc thể tích của nồi. Tại Nguyên Khôi từ mẫu nồi 60 lít đã được trang bị giỏ xương để phục vụ quá trình ninh hầm, dung tích phổ biến là nồi nấu phở 60 lít, 70 lít, 80 lít, 100 lít, 120 lít, 150 lít, 200 lít, 250 lít, 300 lít.

Nồi hầm xương
Nồi hầm xương

Phân loại theo nguồn gốc xuất xứ.

– Nồi phở Việt Nam sản xuất.

Mẫu mã đa dạng, sản xuất trực tiếp trong nước, giá thành phải chăng, nhiều chính sách ưu đãi, khâu vận chuyển và bảo hành nhanh gọn, dễ dàng. Độ bền vượt trội do sử dụng chất liệu inox 304 dày, bền chắc.

– Nồi phở Trung Quốc.

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, có duy nhất 1 kiểu dáng và phần lớn sử dụng mâm nhiệt (đĩa nhiệt). Chi phí giá thành đắt hơn, bảo hành phức tạp do không có sẵn linh kiện.

Nồi phở điện Trung Quốc sản xuất
Nồi phở điện Trung Quốc sản xuất
Đánh giá

Nồi phở Việt Nam sản xuất.

Nồi phở Trung Quốc.

Ưu điểm
 • Giá rẻ
 • Đa dạng kiểu dáng dễ dùng
 • Dễ bảo hành, sẵn linh kiện thay thế.
 • Tiết kiệm được diện tích nhờ kiểu dáng nhỏ gọn
 • Dễ dàng sử dụng.
 • Có cân bằng nhiệt độ tự động tiết kiệm thời gian.
Nhược điểm
 • Link kiện nằm đáy nồi rất dễ giảm độ bền.
 • Chức năng bật tắt tự động liên tục dễ ảnh hưởng bộ phận đốt nóng
 • Cồng kềnh không tối ưu được diện tích.
 • Link kiện nằm đáy nồi dễ làm giảm độ bền.
 • Bảo hành mất nhiều thời gian do không sẵn linh kiện
 • không tối ưu được chi phí vì giá thành cao

Phân loại theo hệ điều khiển của nồi.

–  Nồi liền điều khiển.

Dễ dàng nhận biết thông qua đèn báo, nút điều chỉnh nhiệt ở ngay dưới đáy nồi. Dòng thiết bị bếp nấu này sử dụng cảm biến nhiệt độ tự động cân bằng nhiệt nên tiết kiệm thời gian điều chỉnh và giá thành cũng “bình dân” hơn.

Nồi nấu phở điện liền
Nồi nấu phở điện liền

– Nồi tủ điện rời.

Nhận biết thông qua hộp điều khiển đóng trên tường. Với hệ thống điện tách rời nên nồi có độ bền và an toàn cao hơn. Các chức năng, điều chỉnh nhiệt cũng dễ sử dụng.

Nồi tủ điện rời.
Nồi tủ điện rời.
Đánh giá chung

Nồi liền điều khiển.

Nồi tủ điện rời.

Ưu điểm
 • Giá thành rẻ
 • Kiểu dáng đẹp, dễ dùng
 • Nấu nhanh tự động tiết kiệm thời gian.
 • Hệ thống điện tách rời nằm xa nguồn nhiệt nên độ bền cao hơn.
 • Tiết kiệm điện hiệu quả hơn rất nhiều
 • Điều chỉnh dễ dàng, dễ dùng.
Nhược điểm
 • Link kiện nằm đáy nồi gần nguồn nhiệt có thể làm giảm độ bền 
 • Chức năng bật tắt tự động rất dễ ảnh hưởng tới tuổi thọ điện trở đốt nóng
 •  Chưa tối ưu hóa khả năng tiết kiệm điện.
 • Chi phí cao hơn do lắp đặt thêm tủ điện rời
 • Không hoạt động tự động nên phải tự điều chỉnh.

Phân loại theo bộ gia nhiệt

– Nồi thanh nhiệt

Nhận biết thông qua thanh nhiệt hình chữ U. Công suất thanh nhiệt đa dạng từ 1,5kw, 2kw, 3kw. Nồi phở thanh nhiệt tuổi thọ cao, gia nhiệt nhanh và ổn định, đặc biệt dễ thay thế, chi phí rẻ.

Nồi thanh nhiệt
Nồi thanh nhiệt

– Nồi mâm nhiệt

Nồi nấu phở mâm nhiệt sử dụng đĩa nhiệt hình trọng lắp đặt trực tiếp dưới đáy nồi để gia nhiệt, công suất duy nhất 3kw, số lượng đĩa nhiệt tùy vào dung tích của nồi. Mâm nhiệt có tiết diện tiếp xúc lớn nên gia nhiệt nhanh. Tuy nhiên mâm nhiệt khó thanh thế và chi phí khá đắt đỏ.

Nồi nấu phở mâm nhiệt
Nồi nấu phở mâm nhiệt
Đánh giá chung

Nồi thanh nhiệt

Nồi mâm nhiệt

Ưu điểm
 • Giá thành rẻ
 • Dễ thay thế
 • Dễ vệ sinh
 • Nhiều công suất khác nhau cho nhiều sự lựa chọn 
 • Dễ vệ sinh
 • Độ bền cao
 • Khả năng tối ưu tiết kiệm điện cao
Nhược điểm
 • Chi phí điện năng khi sử dụng tốn kém hơn
 • Giá thành cao hơn
 • Khó thay thế khi hỏng hóc

Phân loại theo số ngăn

– Nồi một ngăn

Đây là mẫu nồi quốc dân với đủ các size từ bé đến lớn. Với thiết kế nhỏ gọn, duy nhất 1 ngăn nấu nồi đảm nhiệm được 1 chức năng trong quy trình chế biến phở/bún.

1 ngăn
1 ngăn

– Nồi hai ngăn

Đây là dòng nồi siêu đắt khách nhớ thiết kế chia ngăn trong khoang nồi. Cụ thể lòng nồi được phân thành 2 ngăn để đáp ứng 2 vai trò khác nhau. Để sản xuất mẫu nồi này, dung tích yêu cầu tối thiểu từ 60 lít.

2 ngăn
2 ngăn

– Nồi ba ngăn

Xét về độ đa zi năng thì không một đối thủ nào có thể xếp ngang hàng đứng cạnh nồi phở 3 ngăn. Bếp nấu phở này kết cấu vẻ ngoài như nồi đơn nhưng đáng chú ý và đặc biệt nhất chính là thiết kế chia 3 ngăn trong khoang nồi. Với thiết kế này nồi có thể cân đẹp mọi vai trò từ trần nhúng, nấu nước dùng và hầm xương. Dung tích sản xuất bếp nấu này từ 100 lít trở lên

3 ngăn
3 ngăn
Đánh giá chung Ưu điểm Nhược điểm
Nồi 1 ngăn
 • Chi phí giá thành thấp
 • Đa dạng kiểu dáng dễ sử dụng
 • Khả năng tối ưu chức năng sử dụng thấp, không cùng lúc nấu được nhiều món
Nồi 2 ngăn
 • Tối ưu được chức năng sử dụng, cùng lúc nấu được 2 món
 • Tối ưu được không gian, tiết kiệm diện tích
 • Giá thành cao
Nồi 3 ngăn
 • Tối ưu được chức năng sử dụng, cùng lúc nấu được 3 món
 • Tối ưu được không gian, tiết kiệm diện tích
 • Giá thành cao

Phân loại nồi theo yêu cầu sản xuất

– Nồi phở chung bệ

Nồi chung bệ gồm 2 hoặc 3 nồi phở inox được đặt trên một bệ đỡ, có kèm tay câm và bánh xe đẩy bên dưới. Dòng nồi nấu phở inox điện này thường được các quán ăn vỉa hè sử dụng.

Chung bệ
Chung bệ

– Nồi phở xe đẩy

Nồi bán phở xe đẩy được thiết kế như một chiếc xe bán hàng rong, bên trên mặt bàn lắp đặt cố định 1 – 2 nồi phở. Dòng nồi này cũng phù hợp với các quán ăn vỉa hè.

Xe bán phở
Xe bán phở

Bảng giá nồi nấu phở

– Bảng giá nồi phở điện 1 ngăn (thanh nhiệt và mâm nhiệt)

Dung tích

Thanh nhiệt

Mâm nhiệt

20 lít

2.400.000đ

Đang cập nhật

25 lít

2.600.000đ

Đang cập nhật

30 lít

2.800.000đ

Đang cập nhật

40 lít

3.900.000đ

Đang cập nhật

50 lít

4.100.000đ

Đang cập nhật

60 lít

4.500.000đ

6.800.000đ

70 lít

4.800.000đ

7.100.000đ

80 lít

5.000.000đ

7.500.000đ

100 lít

5.700.000đ

8.200.000đ

120 lít

6.800.000đ

8.500.000đ

150 lít

7.600.000đ

9.500.000đ

200 lít

9.200.000đ

 11.000.000đ

250 lít

12.000.000đ

 Đang cập nhật

300 lít

12.900.000đ

14.700.000đ

– Bảng giá nồi nấu phở 2 ngăn

Dung tích

Giá bán

70 lít

7.000.000đ

80 lít

7.500.000đ

100 lít

8.000.000đ

120 lít

8.500.000đ

150 lít

9.000.000đ

200 lít

10.000.000đ

– Bảng giá nồi phở điện 3 ngăn

Dung tích

Giá bán

100 lít

8.600.000đ

120 lít

9.500.000đ

150 lít

10.500.000đ

200 lít

11.000.000đ

300 lít

14.900.000đ

– Bảng giá nồi phở công nghiệp sản xuất theo yêu cầu

Dung tích

Giá bán

Nồi chung bệ 30 – 80 lít

8.300.000đ

Nồi chung bệ 30 – 100 lít

9.000.000đ

Nồi chung bệ 30 – 50 – 100 lít

13.400.000đ

Nồi xe đẩy có kính

Liên hệ 079.222.1234

Lưu ý trong quá trình sử dụng nồi nấu nước dùng phở.

 • Lắp đặt nồi ở nơi khô ráo, bề mặt địa hình phẳng để đảm bảo nồi đứng vững chắc khi sử dụng
 • Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra nguồn cấp điện của nồi một cách cẩn thận. Tuyết đối không sử dụng nếu phát hiện bất kỳ sự cố điện, hư hỏng nào.
 • Cấp nước cho nồi hầm phở trước khi kết nối điện, để tránh mayso bị cháy.
 • Điều chỉnh khả năng sinh nhiệt của mayso bằng núm xoay vặn bên ngoài sao cho phù hợp với từng công đoạn chế biến, để tiết kiệm điện và tránh hao hụt nguyên liệu.
 • Sau mỗi lần sử dụng, xả nước trong lòng nồi. Nhắc tấm chắn hoặc giỏ xương (nếu có) ra ngoài để vệ sinh, lau rửa sạch sẽ.
 • Bảo trì và thay thế định kỳ. Nên thay thanh nhiệt 3-6 tháng/lần.

Tiêu chí lựa chọn nồi phở phù hợp.

Lựa chọn theo mục đích sử dụng

Món ăn kinh doanh

Loại nồi

Số nồi không phụ kiện

Bán 1 món cả ngày

Điện liền/ Điện rời

1 – 3

Bán 1 món nửa ngày

Điện liền

1 – 2

2 Món trở lên bán 1 buổi

Điện liền / Điện rời

≥ 3

3 Món trở lên bán cả ngày

Điện liền / Điện rời

≥ 4

 Lựa chọn theo quy mô kinh doanh.

Loại nồi

Nước dùng

Năng suất phục vụ

20 Lít

15 lít

45 – 50 bát

30 Lít

25 lít

75 – 80 bát

40 Lít

35 lít

105 – 110 bát

50 Lít

45 lít

135 – 140 bát

60 Lít

55 lít

165 – 170 bát

70 Lít

65 lít

195 – 200 bát

80 Lít

75 lít

225 – 230 bát

100 Lít

90 lít

270 – 275 bát

120 Lít

110 lít

330 – 335 bát

150 Lít

140 lít

420 – 425 bát

200 Lít

190 lít

570 – 575 bát

Chính sách mua hàng tại Nguyên Khôi

Hình thức mua hàng

Mua Online: Gọi trực tiếp hotline 079.222.1234 hoặc để lại số điện thoại công ty sẽ liên hệ lại ngay.

Mua hàng trực tiếp tại kho qua Nguyên Khôi các địa chỉ:

 • Kho Hà Nội: Số 368 Phường Trần Điền, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Xem chỉ đường)
 • Kho Hồ Chí Minh:  827/8 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, HCM (Xem chỉ đường)
 • Kho Đồng Nai: 1066- QL 51 Tổ 3 – Ấp Đồng- xã Phước Tân- Tp Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai (Xem chỉ đường)
 • Kho Thái Bình: TT Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình (Xem chỉ đường)

Đặc biệt Giảm ngay 500k khi mua trực tiếp tại các kho

Chính sách vận chuyển:

 • Giao hàng cấp tốc trong 2 giờ bán kính 20km
 • Miễn phí giao hàng trong phạm vi <20km
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng quận/huyện tỉnh lẻ

Chính sách đổi trả: Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày (kể từ khi bàn giao sản phẩm) nếu do lỗi sản xuất

Chính sách sau bàn giao 

 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
 • Bảo trì sản phẩm trọn đời
 • Hỗ trợ tư vấn 24/7

Dịch vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên

Chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT dành riêng cho khách hàng lâu năm, mua thêm sản phẩm

 • Tặng 1 voucher giảm giá 200K
 • Tặng 1 thanh nhiệt 300K
 • Tặng 1 giỏ trụng 350K

Quý khách có nhu cầu mua các sản phẩm nồi trụng phở, nồi nước lèo và nồi hầm xương điện, có thể đến kho nồi nấu phở Nguyên Khôi gần nhất hoặc gọi ngày tới Hotline 079.222.1234 để được tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi ngay hôm nay!

Xem thêm chi tiết >>
Nồi nấu phở Nguyên Khôi thương hiệu nồi phở điện inox giá rẻ
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "nồi nấu phở"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3