Skip to main content
khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-pc khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-mobile
Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L
Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L
Giá chỉ còn 2,400,000 đ
Giảm
-31%
Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L
Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L
Giá chỉ còn 2,500,000 đ
Giảm
-29%
Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L
Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L
Giá chỉ còn 2,800,000 đ
Giảm
-26%
Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Giá chỉ còn 2,400,000 đ
Giảm
-23%
Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L
Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L
Giá chỉ còn 3,900,000 đ
Giảm
-22%
Nồi hầm xương 80 lít NK-HX80L
Nồi hầm xương 80 lít NK-HX80L
Giá chỉ còn 5,000,000 đ
Giảm
-21%

Nồi phở liền điều khiển

Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L
Giá: 2,400,000 đ - 31%
4 Đánh giá
Đã bán: 138
Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L
Giá: 2,500,000 đ - 29%
2 Đánh giá
Đã bán: 49
Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L
Giá: 2,800,000 đ - 26%
7 Đánh giá
Đã bán: 393
Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L
Giá: 3,900,000 đ - 22%
9 Đánh giá
Đã bán: 68
Nồi nấu phở 50 lít NK-NP50L Nồi nấu phở 50 lít NK-NP50L
Giá: 4,100,000 đ - 16%
2 Đánh giá
Đã bán: 212

Nồi phở tủ điện rời

Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít NK-NP20R Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít NK-NP20R
Giá: 4,000,000 đ - 20%
1 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu phở tủ điện rời 30 lít NK-NP30R Nồi nấu phở tủ điện rời 30 lít NK-NP30R
Giá: 5,000,000 đ - 17%
2 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu phở tủ điện rời 40 lít NK-NP40R Nồi nấu phở tủ điện rời 40 lít NK-NP40R
Giá: 5,800,000 đ - 15%
1 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu phở tủ điện rời 50 lít NK-NP50R Nồi nấu phở tủ điện rời 50 lít NK-NP50R
Giá: 6,000,000 đ - 14%
1 Đánh giá
Đã bán: 9
Nồi nấu phở tủ điện rời 60 lít NK-NP60R Nồi nấu phở tủ điện rời 60 lít NK-NP60R
Giá: 6,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 4

Nồi nấu phở 2 ngăn

Nồi nấu phở 2 ngăn 70 lít NK-NP702N Nồi nấu phở 2 ngăn 70 lít NK-NP702N
Giá: 7,000,000 đ - 13%
2 Đánh giá
Đã bán: 11
Nồi nấu phở 2 ngăn 80 lít NK-NP802N Nồi nấu phở 2 ngăn 80 lít NK-NP802N
Giá: 7,500,000 đ - 12%
3 Đánh giá
Đã bán: 13
Nồi nấu phở 2 ngăn 100 lít NK-NP1002N Nồi nấu phở 2 ngăn 100 lít NK-NP1002N
Giá: 8,000,000 đ - 11%
3 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu phở 2 ngăn 120 lít NK-NP1202N Nồi nấu phở 2 ngăn 120 lít NK-NP1202N
Giá: 8,500,000 đ - 15%
2 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu phở 2 ngăn 150 lít NK-NP1502N Nồi nấu phở 2 ngăn 150 lít NK-NP1502N
Giá: 9,000,000 đ - 18%
2 Đánh giá
Đã bán: 6

Nồi nấu phở 3 ngăn

Nồi nấu phở 3 ngăn 100 lít NK-NP1003N Nồi nấu phở 3 ngăn 100 lít NK-NP1003N
Giá: 8,000,000 đ - 20%
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Nồi nấu phở 3 ngăn 120 lít NK-NP1203N Nồi nấu phở 3 ngăn 120 lít NK-NP1203N
Giá: 9,500,000 đ - 14%
2 Đánh giá
Đã bán: 6
Nồi nấu phở 3 ngăn 150 lít NK-NP1503N Nồi nấu phở 3 ngăn 150 lít NK-NP1503N
Giá: 10,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 6

Bộ nồi nấu phở

Bộ 3 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Bộ 3 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Giá: Liên hệ
1 Đánh giá
Đã bán: 80
Bộ 2 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Bộ 2 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Giá: Liên hệ
1 Đánh giá
Đã bán: 50
Bộ 2 nồi nấu phở điện 50 – 80L Bộ 2 nồi nấu phở điện 50 – 80L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện 50 – 100L Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện 50 – 100L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Bộ 2 nồi nấu phở điện 30 – 80L Bộ 2 nồi nấu phở điện 30 – 80L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 5

Nồi hầm xương

Nồi hầm xương 50 lít NK-HX50L Nồi hầm xương 50 lít NK-HX50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
1 Đánh giá
Đã bán: 9
Nồi hầm xương 60 lít NK-HX60L Nồi hầm xương 60 lít NK-HX60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
1 Đánh giá
Đã bán: 6
Nồi hầm xương 70 lít NK-HX70L Nồi hầm xương 70 lít NK-HX70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Nồi hầm xương 80 lít NK-HX80L Nồi hầm xương 80 lít NK-HX80L
Giá: 5,000,000 đ - 21%
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Nồi hầm xương 100 lít NK-HX100L Nồi hầm xương 100 lít NK-HX100L
Giá: 5,700,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 5

Nồi nấu nước lèo

Nồi nấu nước lèo 40 lít NK-NL40L Nồi nấu nước lèo 40 lít NK-NL40L
Giá: 3,900,000 đ - 19%
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Nồi nấu nước lèo 50 lít NK-NL50L Nồi nấu nước lèo 50 lít NK-NL50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
1 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu nước lèo 60 lít NK-NL60L Nồi nấu nước lèo 60 lít NK-NL60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu nước lèo 70 lít NK-NL70L Nồi nấu nước lèo 70 lít NK-NL70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu nước lèo 80 lít NK-NL80L Nồi nấu nước lèo 80 lít NK-NL80L
Giá: 5,000,000 đ - 21%
3 Đánh giá
Đã bán: 5

Nồi nấu hủ tiếu

Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Giá: 2,400,000 đ - 23%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Nồi nấu hủ tiếu 30 lít NK-HT30L Nồi nấu hủ tiếu 30 lít NK-HT30L
Giá: 2,800,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Nồi nấu hủ tiếu 40 lít NK-HT40L Nồi nấu hủ tiếu 40 lít NK-HT40L
Giá: 3,900,000 đ - 19%
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Nồi nấu hủ tiếu 50 lít NK-HT50L Nồi nấu hủ tiếu 50 lít NK-HT50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Nồi nấu hủ tiếu 60 lít NK-HT60L Nồi nấu hủ tiếu 60 lít NK-HT60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 9

Xe hủ tiếu

Xe hủ tiếu hải sản Xe hủ tiếu hải sản Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 4
Xe hủ tiếu người hoa Xe hủ tiếu người hoa Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 19
Xe bán phở cuốn Xe bán phở cuốn Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Xe bán phở bò Xe bán phở bò Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Xe hủ tiếu Nam Vang Xe hủ tiếu Nam Vang Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 5

Phụ Kiện Nồi Phở Điện

Chân đế cao su nồi phở Chân đế cao su nồi phở
Giá: 10,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đèn báo nồi phở Đèn báo nồi phở
Giá: 20,000 đ - 20%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Rơ le nồi phở Rơ le nồi phở
Giá: 60,000 đ - 14%
0 Đánh giá
Đã bán: 26
Thanh nhiệt nồi nấu phở Thanh nhiệt nồi nấu phở
Giá: 200,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 272
Mâm nhiệt nồi nấu phở Mâm nhiệt nồi nấu phở
Giá: 250,000 đ - 14%
0 Đánh giá
Đã bán: 190
Nồi nấu phở điện Nguyên Khôi

Nồi nấu phở điện là thiết bị chuyên dùng để đun nấu phở, phục vụ mục đích kinh doanh và bán hàng. Nồi sở hữu công suất lớn, thời gian gia nhiệt nhanh chóng, hỗ trợ quá trình chế biến món ăn trở nên đơn giản hơn. Để chọn mua được nồi điện nấu phở phù hợp nhất với nhu cầu, mời bạn tham khảo bài viết bên dưới: 

Bảng giá nồi nấu phở điện 2024

Bảng giá nồi nấu phở liền điều khiển và điều khiển rời: 

Dung tích Điện Liền Điện Rời
20L  2.400.000 VNĐ 4.000.000 VNĐ
25L  2.600.000 VNĐ 4.600.000 VNĐ
30L  2.800.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ
40L  3.900.000 VNĐ 5.800.000 VNĐ
50L  4.100.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
60L  4.500.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
70L  4.800.000 VNĐ 6.500.000 VNĐ
80L  5.000.000 VNĐ 7.000.000 VNĐ
100L  5.700.000 VNĐ 7.700.000 VNĐ
120L  6.800.000 VNĐ 8.800.000 VNĐ
150L  7.600.000 VNĐ 9.000.000 VNĐ
200L  9.200.000 VNĐ 10.600.000 VNĐ
300L  12.900.000 VNĐ 14.300.000 VNĐ
Thiết kế theo yêu cầu Liên hệ  Liên hệ 
Báo giá nồi nấu phở điện
Báo giá nồi nấu phở điện

Bảng giá nồi nấu phở nhiều ngăn:

Dung tích  Nồi phở 2 ngăn  Nồi phở 3 ngăn 
70L 7 000 000
80L 7 500 000
100L 8 000 000 8 000 000
120L 8 500 000 9 500 000
150L 9 000 000 10 500 000
Thiết kế theo yêu cầu Liên hệ  Liên hệ 
Bảng giá nồi phở điện nhiều ngăn
Bảng giá nồi phở điện nhiều ngăn

Lý do nên sử dụng nồi phở điện

Ưu điểm nổi bật của nồi nấu phở bằng điện: 

Vận hành tự động an toàn

Nồi nấu phở điện vận hành hoàn toàn tự động, người dùng chỉ cần cho nguyên liệu vào bên trong nồi và khởi động nguồn điện, không cần tốn công sức đứng kiểm tra, canh chừng thường xuyên. Ngoài ra, nồi còn được tích hợp tính năng chống rò rỉ điện, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng.

Vận hành tự động, sử dụng dễ dàng
Vận hành tự động, sử dụng dễ dàng

Nấu sôi nhanh tiết kiệm thời gian

Nồi phở được trang bị hệ thống mayso nhiệt vô cùng hiện đại, đảm nhiệm vai trò chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng và làm chín thực phẩm bên trong một cách nhanh chóng. Thành nồi được cấu tạo dày 3 lớp, bên trong là lớp foam bảo ôn cách nhiệt hiện đại, có khả năng giữ nhiệt tốt, do đó thời gian đun nấu cũng được rút ngắn đáng kể.

Chất lượng cao cấp, tiết kiệm lâu dài

Nồi điện nấu phở được làm hoàn toàn bằng chất liệu Inox 304 cao cấp với độ sáng bóng cao, không bị hoen gỉ và oxi hóa sau khoảng thời gian dài sử dụng. Ưu điểm của chất liệu Inox là độ bền vượt trội, lên đến 10 – 15 năm nếu biết cách bảo quản và giữ gìn. Đây được xem như là khoản đầu tư vô cùng xứng đáng về dài hạn.

Độ bền cao, lên đến 15 năm sử dụng
Độ bền cao, lên đến 15 năm sử dụng

Đa chức năng nấu, tiết kiệm chi phí 

Bên cạnh công dụng nấu phở, nồi còn được sử dụng để hầm xương, nấu nước lèo, nấu canh, luộc gà,…, vô cùng đa năng và tiện lợi. Người dùng có thể tận dụng nồi để kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, nâng cao doanh thu và lợi nhuận đem lại.

Khả năng đun nấu đa năng
Khả năng đun nấu đa năng

Tiện lợi vệ sinh, tối giản hóa công sức

Phần lòng nồi được lót một lớp chống dính hiện đại, thuận tiện cho người dùng trong quá trình vệ sinh và lau chùi. Bên cạnh đó, nồi còn được tích hợp kèm van xả nước, hỗ trợ người dùng trong việc xả thải nước dùng thừa ra bên ngoài, không tốn quá nhiều thời gian và công sức.

Vệ sinh dễ dàng
Vệ sinh dễ dàng

TOP các mẫu nồi nấu phở bằng điện bán chạy nhất

Các mẫu nồi nấu phở điện được ưa chuộng sử dụng nhất hiện nay:

Nồi phở điện liền điều khiển

Đây là mẫu nồi nấu phở truyền thống, có rất nhiều mức dung tích khác nhau, như là nồi 20l, 30l, 40l,…. 200l, 300l. Bộ phận điều khiển được tích hợp ngay tại phần bệ đỡ, thuận tiện cho người dùng trong việc căn chỉnh mức nhiệt bên trong. Mỗi thanh nhiệt bên trong nồi sẽ được trang bị 1 rơ le điều chỉnh và 1 đèn báo riêng biệt, người dùng có thể tăng giảm nhiệt độ cho từng thanh nhiệt, tiết kiệm tối đa điện năng khi dùng.

Nồi phở điện liền
Nồi phở điện liền

Nồi nấu phở tủ điện rời

Nồi phở tủ điện rời phù hợp với các mô hình kinh doanh sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc. Hệ thống điều khiển nồi phở được thiết kế rời, đi kèm với aptomat chống giật, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Giống như nồi phở liền điều khiển, nồi phở điện điều khiển rời cũng có rất nhiều mức dung tích khác nhau cho khách hàng lựa chọn, như là: 20l, 30l, 40l, 50l, 80l,…

Nồi phở điện rời
Nồi phở điện rời

Nồi nấu phở 2 ngăn

Nồi nấu phở điện 2 ngăn có mức dung tích từ 70 lít trở lên, trong lòng nồi được chia làm 2 ngăn riêng biệt, người dùng có thể sử dụng nồi để trụng bánh, chần thịt, ninh xương hoặc đun nấu cùng lúc 2 loại nước dùng khác nhau. Nồi phở 2 ngăn sử dụng mâm nhiệt thay vì thanh nhiệt truyền thống, thuận tiện trong quá trình vệ sinh, lau chùi. Thiết kế 2 trong 1 giúp người dùng không cần bỏ ra số tiền lớn để đầu tư nhiều mẫu nồi khác nhau, tối ưu hóa không gian, diện tích lắp đặt.

Nồi phở 2 ngăn
Nồi phở 2 ngăn

Nồi nấu phở 3 ngăn

Nồi nấu phở 3 ngăn có thiết kế vô cùng hiện đại, lòng nồi được phân chia làm 3 khoang đun nấu, mỗi khoang được lắp đặt mayso mâm nhiệt riêng. Nồi có tính ứng dụng cao, có thể đun nấu 3 loại nước dùng khác nhau, phù hợp với cơ sở kinh doanh bán nhiều mặt hàng cùng lúc. Mỗi khoang đun nấu của nồi phở 3 ngăn đều được lắp đặt van xả đáy riêng biệt, hỗ trợ người dùng trong việc vệ sinh và lau chùi. Nồi nấu phở 3 ngăn có mức dung tích từ 100 lít trở lên.

Nồi phở 3 ngăn
Nồi phở 3 ngăn

Bộ nồi nấu phở điện

Để tối ưu hóa chi phí và tiện lợi hơn trong quá trình đun nấu, rất nhiều cơ sở kinh doanh hiện nay lựa chọn sử dụng bộ nồi nấu phở điện. Mỗi nồi sẽ đảm nhận một vai trò riêng, như là: trụng bánh, nấu nước dùng hoặc hầm xương,…, nhờ vậy mà hương vị nước dùng sẽ giữ trọn độ tươi ngon trong vắt như ban đầu

Một số bộ nồi phở được sử dụng phổ biến:

Bộ nồi nấu phở
Bộ nồi nấu phở

Nồi phở xe đẩy

Xe đẩy nồi phở được tích hợp kèm bánh xe giúp người dùng thuận tiện trong việc di chuyển và sắp xếp vị trí. Xe bán phở, tủ bán phở có rất nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau, được tích hợp cùng lúc 1 hoặc 3 nồi nấu tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, xe cũng được lắp đặt thêm giá đựng đồ, bàn chế biến, tủ đựng đồ, giúp người dùng có thể chế biến món ăn trực tiếp trên xe mà không hề gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào.

Xe bán phở
Xe bán phở

Nồi bán phở chung bệ

Nồi bán phở chung bệ có thiết kế chung phần bệ đỡ, được tích hợp kèm tay đẩy và bánh xe vô cùng tiện lợi, hỗ trợ người dùng trong quá trình di chuyển và sắp xếp. Bảng điều khiển được tích hợp tại phần bệ đỡ, người dùng có thể quan sát và điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng. 

Nồi phở chung bệ
Nồi phở chung bệ

Kinh nghiệm chọn mua nồi nấu phở chất lượng tốt

Để chọn mua được nồi nấu phở điện phù hợp nhất với nhu cầu, bạn cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây: 

Chất liệu

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều mẫu nồi nấu phở điện được làm từ các chất liệu khác nhau, như là: sắt, Inox 304, Inox 201. Trong đó, chất liệu Inox 304 là cao cấp và hiện đại nhất, hạn chế tối đa tình trạng hoen gỉ, oxi hóa khi sử dụng. Mức giá bán của nồi phở Inox 304 sẽ cao hơn so với mặt bằng chung, tuy nhiên chất lượng thì hoàn toàn tương xứng.

Lựa chọn chất liệu nồi phở
Lựa chọn chất liệu nồi phở

Cấu tạo

Nồi nấu phở điện chất lượng tốt cần đảm bảo những tiêu chí sau đây về mặt kiểu dáng và cấu tạo:

 • Thành nồi: dày 3 lớp, có lót lớp foam bảo ôn cách nhiệt ở giữa với khả năng chống nóng tốt.
Thành nồi 3 lớp
Thành nồi 3 lớp
 • Nắp vung: thiết kế hình bán nguyệt, có lỗ thoát khí giúp chống tràn hiệu quả.
Nắp vung
Nắp vung
 • Tay cầm: bản to, chắc chắn, làm từ Inox cao cấp, không bị nóng khi chạm vào.
Quai cầm Inox
Quai cầm Inox
 • Rơ le điều chỉnh nhiệt độ: thiết kế dưới dạng núm vặn, có phân chia dải nhiệt độ từ 30 – 110 độ C. Mỗi rơ le được lắp đặt tương ứng với 1 mayso nhiệt bên trong nồi phở.
Rơ le nhiệt
Rơ le nhiệt
 • Hệ thống gia nhiệt: thanh nhiệt hoặc mâm nhiệt, được làm từ Inox cao cấp, không sản sinh ra hóa chất độc hại khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.
Mayso nhiệt
Mayso nhiệt
 • Đèn báo: bao gồm đèn báo nhiệt và đèn báo điện, phân chia thành 2 màu sắc khác nhau để thuận tiện khi quan sát.
 • Bệ đỡ: Inox chắc chắn, có khả năng chịu lực tốt.
 • Chân đế: bọc lớp đệm cao su êm ái, hạn chế trơn trượt hiệu quả.
Chân đế
Chân đế

Thời gian đun nấu

Thời gian đun nấu của nồi phở điện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là:

 • Công suất: nồi phở có công suất lớn sẽ có khả năng gia nhiệt mạnh mẽ hơn.
 • Dung tích: mẫu nồi dung tích lớn thì thời gian sôi nước sẽ lâu hơn so với mẫu nồi dung thích thấp. 
 • Đặc điểm cấu tạo: nồi phở Inox 304, có lót lớp foam bảo ôn cách nhiệt sẽ có khả năng giữ nhiệt lâu hơn, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian hầm nấu, tiết kiệm điện năng khi sử dụng.
Thời gian đun nấu
Thời gian đun nấu

Tiện ích đi kèm

Một số tiện ích đi kèm khi mua nồi nấu phở điện:

 • Rỏ chắn: được trang bị trong nồi nấu phở dung tích thấp (từ 20 – 50 lít), có tác dụng ngăn cách giữa hệ thống gia nhiệt và khoang đun nấu, gia tăng độ bền cho mayso nhiệt. 
 • Giỏ xương: được tặng kèm khi mua nồi phở dung tích từ 60 lít trở lên. Giỏ xương có vai trò tích trữ xương khi hầm, giúp vụn xương không rơi vãi ra ngoài gây đục nước.
 • Tủ điều khiển rời: dành cho mẫu nồi phở điều khiển rời. Tủ được trang bị đầy đủ tiện nghi đi kèm như: rơ le điều chỉnh, đèn báo, aptomat chống giật,…
Tiện ích đi kèm
Tiện ích đi kèm

Chính sách bảo hành

Để đảm bảo trải nghiệm sử dụng được tốt nhất, bạn nên chọn mua nồi nấu phở điện tại những thương hiệu uy tín, có đầy đủ chính sách bảo hành và giấy kiểm định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Thời gian bảo hành tối thiểu là 6 tháng, bên bán cần cung cấp đầy đủ giấy cam kết và hướng dẫn chi tiết cho khách hàng.

Ưu đãi mua nồi phở độc quyền tại Nồi phở 360

Nồi phở 360 là một trong những thương hiệu sản xuất và phân phối nồi phở điện uy tín hàng đầu tại Việt Nam, là nơi “chọn mặt gửi vàng” của rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước. Bên cạnh mức giá bán cạnh tranh so với mặt bằng chung, Nồi phở 360 còn có rất nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng như:

ƯU ĐÃI MUA HÀNG
 • Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội, HCM
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng toàn quốc
 • Tặng kèm voucher mua hàng trị giá 200k
 • Tặng kèm mayso gia nhiệt dự phòng
 • Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ sửa chữa trọn đời
 • Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày.

Khách hàng nhận sổ bảo hành
Khách hàng nhận sổ bảo hành
Nhân viên đóng gói hàng hóa
Nhân viên đóng gói hàng hóa
Bàn giao cho đơn vị vận chuyển
Bàn giao cho đơn vị vận chuyển

Còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy gọi ngay cho Nồi phở 360 qua Hotline 079 222 1234 để sở hữu nồi nấu phở điện với mức giá ưu đãi nhất!

Xem thêm chi tiết >>
Nồi nấu phở Nguyên Khôi thương hiệu nồi phở điện inox giá rẻ
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "nồi nấu phở"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3