Skip to main content
Banner-top-pc top-mobile
Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L
Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L
Giá chỉ còn 2,500,000 đ
Giảm
-29%
Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L
Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L
Giá chỉ còn 2,500,000 đ
Giảm
-29%
Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L
Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L
Giá chỉ còn 2,800,000 đ
Giảm
-26%
Nồi nấu nước lèo 80 lít NK-NL80L
Nồi nấu nước lèo 80 lít NK-NL80L
Giá chỉ còn 5,000,000 đ
Giảm
-21%
Nồi nấu hủ tiếu 80 lít NK-HT80L
Nồi nấu hủ tiếu 80 lít NK-HT80L
Giá chỉ còn 5,000,000 đ
Giảm
-21%
Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L
Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L
Giá chỉ còn 4,000,000 đ
Giảm
-20%

Nồi phở liền điều khiển

Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L Nồi nấu phở 20 lít NK-NP20L
Giá: 2,500,000 đ - 29%
0 Đánh giá
Đã bán: 30
Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L Nồi nấu phở 25 lít NK-NP25L
Giá: 2,500,000 đ - 29%
0 Đánh giá
Đã bán: 22
Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L Nồi nấu phở 30 lít NK-NP30L
Giá: 2,800,000 đ - 26%
0 Đánh giá
Đã bán: 285
Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L Nồi nấu phở 40 lít NK-NP40L
Giá: 4,000,000 đ - 20%
0 Đánh giá
Đã bán: 22
Nồi nấu phở 50 lít NK-NP50L Nồi nấu phở 50 lít NK-NP50L
Giá: 4,100,000 đ - 16%
0 Đánh giá
Đã bán: 121

Nồi phở tủ điện rời

Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít NK-NP20R Nồi nấu phở tủ điện rời 20 lít NK-NP20R
Giá: 4,000,000 đ - 20%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi nấu phở tủ điện rời 30 lít NK-NP30R Nồi nấu phở tủ điện rời 30 lít NK-NP30R
Giá: 5,000,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi nấu phở tủ điện rời 40 lít NK-NP40R Nồi nấu phở tủ điện rời 40 lít NK-NP40R
Giá: 5,800,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Nồi nấu phở tủ điện rời 50 lít NK-NP50R Nồi nấu phở tủ điện rời 50 lít NK-NP50R
Giá: 6,000,000 đ - 14%
0 Đánh giá
Nồi nấu phở tủ điện rời 60 lít NK-NP60R Nồi nấu phở tủ điện rời 60 lít NK-NP60R
Giá: 6,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá

Nồi nấu phở 2 ngăn

Nồi nấu phở 2 ngăn 70 lít NK-NP702N Nồi nấu phở 2 ngăn 70 lít NK-NP702N
Giá: 7,000,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 2 ngăn 80 lít NK-NP802N Nồi nấu phở 2 ngăn 80 lít NK-NP802N
Giá: 7,500,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu phở 2 ngăn 100 lít NK-NP1002N Nồi nấu phở 2 ngăn 100 lít NK-NP1002N
Giá: 8,000,000 đ - 11%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi nấu phở 2 ngăn 120 lít NK-NP1202N Nồi nấu phở 2 ngăn 120 lít NK-NP1202N
Giá: 8,500,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu phở 2 ngăn 150 lít NK-NP1502N Nồi nấu phở 2 ngăn 150 lít NK-NP1502N
Giá: 9,000,000 đ - 18%
0 Đánh giá
Đã bán: 2

Nồi nấu phở 3 ngăn

Nồi nấu phở 3 ngăn 100 lít NK-NP1003N Nồi nấu phở 3 ngăn 100 lít NK-NP1003N
Giá: 8,000,000 đ - 20%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu phở 3 ngăn 120 lít NK-NP1203N Nồi nấu phở 3 ngăn 120 lít NK-NP1203N
Giá: 9,500,000 đ - 14%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi nấu phở 3 ngăn 150 lít NK-NP1503N Nồi nấu phở 3 ngăn 150 lít NK-NP1503N
Giá: 10,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 2

Bộ nồi nấu phở

Bộ 3 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Bộ 3 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 75
Bộ 2 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Bộ 2 nồi phở điện thiết kế theo yêu cầu Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 46
Bộ 2 nồi nấu phở điện 50 – 80L Bộ 2 nồi nấu phở điện 50 – 80L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện 50 – 100L Bộ 2 nồi nấu phở bằng điện 50 – 100L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Bộ 2 nồi nấu phở điện 30 – 80L Bộ 2 nồi nấu phở điện 30 – 80L Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 3

Nồi hầm xương

Nồi hầm xương 50 lít NK-HX50L Nồi hầm xương 50 lít NK-HX50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
0 Đánh giá
Nồi hầm xương 60 lít NK-HX60L Nồi hầm xương 60 lít NK-HX60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Nồi hầm xương 70 lít NK-HX70L Nồi hầm xương 70 lít NK-HX70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi hầm xương 100 lít NK-HX100L Nồi hầm xương 100 lít NK-HX100L
Giá: 5,700,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Nồi hầm xương 120 lít NK-HX120L Nồi hầm xương 120 lít NK-HX120L
Giá: 6,800,000 đ - 18%
0 Đánh giá

Nồi nấu nước lèo

Nồi nấu nước lèo 40 lít NK-NL40L Nồi nấu nước lèo 40 lít NK-NL40L
Giá: 4,000,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu nước lèo 50 lít NK-NL50L Nồi nấu nước lèo 50 lít NK-NL50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu nước lèo 60 lít NK-NL60L Nồi nấu nước lèo 60 lít NK-NL60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 70 lít NK-NL70L Nồi nấu nước lèo 70 lít NK-NL70L
Giá: 4,800,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Nồi nấu nước lèo 80 lít NK-NL80L Nồi nấu nước lèo 80 lít NK-NL80L
Giá: 5,000,000 đ - 21%
0 Đánh giá
Đã bán: 1

Nồi nấu hủ tiếu

Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L Nồi nấu hủ tiếu 20 lít NK-HT20L
Giá: 2,500,000 đ - 19%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu hủ tiếu 30 lít NK-HT30L Nồi nấu hủ tiếu 30 lít NK-HT30L
Giá: 2,800,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Nồi nấu hủ tiếu 40 lít NK-HT40L Nồi nấu hủ tiếu 40 lít NK-HT40L
Giá: 4,000,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu hủ tiếu 50 lít NK-HT50L Nồi nấu hủ tiếu 50 lít NK-HT50L
Giá: 4,100,000 đ - 18%
0 Đánh giá
Đã bán: 2
Nồi nấu hủ tiếu 60 lít NK-HT60L Nồi nấu hủ tiếu 60 lít NK-HT60L
Giá: 4,500,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 2

Xe hủ tiếu

Xe hủ tiếu Sa Đéc Xe hủ tiếu Sa Đéc Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu khô Xe hủ tiếu khô Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu hải sản Xe hủ tiếu hải sản Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu người hoa Xe hủ tiếu người hoa Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Xe hủ tiếu Nam Vang Xe hủ tiếu Nam Vang Giá: Liên hệ
0 Đánh giá

Phụ Kiện Nồi Phở Điện

Thanh nhiệt nồi nấu phở Thanh nhiệt nồi nấu phở Giá: 200,000
0 Đánh giá
Đã bán: 252
Mâm nhiệt nồi nấu phở Mâm nhiệt nồi nấu phở Giá: 250,000
0 Đánh giá
Đã bán: 181
Tủ điện nồi phở Tủ điện nồi phở Giá: 800,000
0 Đánh giá
Đã bán: 23
Ống trụng phở Ống trụng phở Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 43
Rơ le nồi phở Rơ le nồi phở Giá: Liên hệ
0 Đánh giá
Đã bán: 20
Nồi nấu phở Nguyên Khôi

Trên thị trường hiện nay có vô vàn các dòng sản phẩm nồi nấu phở điện chuyên dụng. Thật khó khăn cho khách hàng trong việc lựa chọn dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng tối ưu nhất! Trong bài viết dưới đây, Nguyên Khôi trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng những dòng sản phẩm nồi phở điện chất lượng, tiết kiệm điện với nhiều tính năng nổi bật nhất. Hy vọng sẽ giúp ích cho khách hàng trong việc lựa chọn mua.

Đặc điểm nổi bật nồi nấu phở sản xuất là gì?

Không còn khó khăn trong quá trình đun nấu phở với phương pháp truyền thống, vừa mất thời gian, năng suất không cao. Nồi nấu phở điện hiện đại ra đời giúp việc kinh doanh hàng quán của bạn trở nên dễ dàng và không mất nhiều thời gian công sức chế biến.

Nồi nấu phở sản xuất là loại nồi phở được sản xuất trực tiếp tại xưởng với thông số kỹ thuật đáp ứng theo nguồn điện dân dụng cũng như đáp ứng nhu cầu đặt nồi phở theo yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó ưu điểm của nồi nấu phở sản xuất là giúp người mua có thể chủ động đặt dung tích và thiết kế cho xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó nồi nấu phở sản xuất giúp khách hàng yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm

Đặc điểm nổi bật của nồi nấu phở sản xuất
Đặc điểm nổi bật của nồi nấu phở sản xuất

Đun nấu nhanh

So sánh thời gian nấu phở bằng nồi điện so với các phương pháp truyền thống như sử dụng nồi than hay nồi gas có thể thấy thời gian nấu rút ngắn phân nửa. Nếu như trước khi sử dụng nồi đun than củi hoặc gas các bạn phải mất từ 7 – 8 tiếng để ninh xương hay nấy nước dùng, ngược lại khi dùng nồi phở điện các bạn sẽ chỉ mất từ 4 – 5 tiếng mà thôi!

Thời gian đun nấu nhanh chóng
Thời gian đun nấu nhanh chóng

Sử dụng đơn giản, an toàn 

Nồi nấu phở điện sản xuất vận hành đơn giản và tự động. Nồi phở điện cũng được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn Quốc Gia sử dụng nguồn điện dân dụng đảm bảo an toàn tối ưu. Nồi cũng được thiết kế tiện lợi, chống bỏng với phần thành nồi có nhiều lớp.

3 Tiết kiệm: Thời gian, chi phí, công sức

Ngoài ra sử dụng sản phẩm nồi nấu phở sản xuất còn đạt tiêu chuẩn 3 tiết kiệm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

  • Tiết kiệm thời gian
  • Tiết kiệm công sức
  • Tiết kiệm chi phí

Không khói bụi sạch sẽ đảm bảo vệ sinh

Không sản sinh ra khói tro
Không sản sinh ra khói tro, đảm bảo an toàn

Nồi sử dụng nhiên liệu điện vận hành đơn giản không gây khói bụi như các dòng nồi sử dụng than củi, vừa đảm bảo sạch sẽ và vệ sinh phù hợp lắp đặt trong những không gian bếp hiện đại.

Đa chức năng đun nấu

Sắm nồi nấu phở điện là một trong những phương pháp tiết kiệm chi phí. Nồi tích hợp nhiều tính năng trong một. Ngoài nấu phở các bạn có thể nấu bún, miến, hầm soup luộc gà cũng như chế biến nhiều món ăn khác. Qua đó đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh và thu lợi nhuận cao.

Đun nấu đa năng
Đun nấu đa năng

Giá thành phải chăng

Không giống như các dòng sản phẩm nồi nấu phở nhập khẩu, nồi phở điện tự sản xuất trực tiếp tại xưởng không qua trung gian nên cũng đảm bảo giá thành tốt. Nồi có nhiều tính năng nổi bật ngoài nấu phở còn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau, qua đó sản phẩm được xem là có giá thành phải chăng với nhiều tính năng tích hợp trong 1.

Giá thành hợp lý
Giá thành hợp lý

Vì sao khách hàng nên lựa chọn nồi điện nấu phở Nguyên Khôi?

Với vô vàn những lựa chọn khác nhau từ các thương hiệu nồi nấu phở trên thị trường. Sản phẩm nồi điện nấu phở Nguyên Khôi vẫn luôn tự hào là một trong những lựa chọn được nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng bởi những lý do sau đây.

Nồi phở sản xuất so với nồi điện nấu phở nhập khẩu

Đặt lên bàn cân so sánh các dòng nồi nấu phở Nguyên Khôi sản xuất trực tiếp tại xưởng với nồi phở nhập khẩu trên thị trường có thể thấy sự khác biệt của chất lượng phần lớn nằm ở chất liệu, khả năng tiết kiệm điện năng, tính năng…

Tại Nguyên Khôi có phân phối cả 2 dòng nồi được sản xuất tại xưởng và nồi nhập khẩu chất lượng. Tất cả đều được đội ngũ thợ và kỹ sư cơ khí kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa đến tay khách hàng.

Nồi nấu phở sản xuất tại Nguyên Khôi
Nồi nấu phở sản xuất tại Nguyên Khôi

Nguyên Khôi đơn vị đi đầu sản xuất phân phối nồi phở uy tín

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và sản xuất các dòng sản phẩm thiết bị bếp, trong đó có sản phẩm nồi nấu phở điện. Các sản phẩm nồi nấu phở điện được sản xuất trực tiếp tại xưởng công nghệ cao nên có giá thành rẻ, đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Nguyên Khôi cũng là một trong những đơn vị đi đầu sản xuất các sản phẩm nồi phở điện, trực tiếp bảo hành kỹ thuật cho khách hàng. Với đội ngũ thợ và kỹ sư cơ khí tay nghề cao các sản phẩm nồi nấu phở điện Nguyên Khôi sản xuất chắc chắn đem đến những hiệu quả tốt nhất cho người dùng, tỉ mỉ và cẩn thận trong từng chi tiết và thiết kế.

Nguyên Khôi - đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối nồi điện nấu phở
Nguyên Khôi – đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phân phối nồi điện nấu phở

Tư vấn lựa chọn nồi nấu phở điện phù hợp với nhu cầu!

Đối với những ai đang có nhu cầu kinh doanh quán phở thì việc chọn mua các sản phẩm nồi nấu phở điện cần được ưu tiên hàng đầu.

Xác định nhu cầu sử dụng nồi nấu phở điện để lựa chọn mua dung tích phù hợp

Điều quan trọng đầu tiên khi chọn mua là các bạn cần chú ý đến nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài ra nên tránh trường hợp chọn mua nồi có dung tích quá lớn hoặc quá nhỏ không đáp ứng đủ số lượng hoặc thừa thãi lượng phở cần bán ra mỗi ngày.

  • Với những quán phở nhỏ, mới mở với lượng khách không quá đông có thể tham khảo và chọn mua các sản phẩm nồi phở 30L – 40L – 50L
  • Quán kinh doanh phở quy mô vừa với lượng khách trung bình có thể chọn mua nồi phở dung tích 60L – 80L
  • Ngoài ra các quán phở lớn, chuỗi nhà hàng cần phục vụ số lượng thực khách lớn trong ngày nên chọn mua các dòng sản phẩm nồi nấu phở dung tích 100L trở lên.
  • Bên cạnh đó khi có nhu cầu nâng cấp quán cùng với số lượng khách tăng lên các bạn có thể điều chỉnh việc chọn mua nồi phở dung tích phù hợp.
Xác định nhu cầu và mục đích sử dụng
Xác định nhu cầu và mục đích sử dụng

Lựa chọn nồi phở điện có chất liệu cao cấp

Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm nồi phở chỉ có cấu tạo từ 1 lớp hoặc 2 lớp mỏng không thể đáp ứng được độ bền cũng như tính an toàn cho người sử dụng. Chính vì vậy khi chọn mua nồi phở các bạn lưu ý lựa chọn nồi có từ 2 lớp chất liệu inox 304 – đây cũng là chất liệu cao cấp nhất hiện nay trong việc chế tạo và sản xuất các dòng sản phẩm nồi nấu phở điện. Chất liệu inox 304 dày dặn và chống bỏng trong quá trình sử dụng.

Lựa chọn nồi làm từ chất liệu Inox cao cấp
Lựa chọn nồi làm từ chất liệu Inox cao cấp

Lựa chọn địa chỉ mua đáng tin cậy

Ngoài ra các bạn cũng nên tham khảo và chọn mua các dòng sản phẩm nồi nấu phở điện ở cơ sở và địa chỉ uy tín. Cơ sở có xưởng sản xuất trực tiếp không qua trung gian để đảm bảo giá thành tốt nhất, chính sách bảo hành tốt và nhiều ưu đãi.

Giá nồi nấu phở bằng điện 2023 mới nhất 

Nồi nấu phở điện có mức giá trung bình từ 2.800.000đ – hơn 6.000.000đ. Mức giá dao động chủ yếu dựa trên dung tích và loại nồi. Dưới đây là bảng giá chi tiết mới nhất 2023.

Loại Nồi Giá bán Công Suất
Nồi 20 lít 2.500.000 3 Kw
Nồi 30 Lít 2.800.000 3 Kw
Nồi 50 Lít 4.100.000 4 Kw
Nồi 70 Lít 4.800.000 5 Kw
Nồi 100 Lít 5.700.000 7 Kw
Nồi 120 Lít 6.800.000 8 Kw
Nồi 150 Lít 7.600.000 9 Kw
 Nồi 200 Lít 9.200.000 10 Kw
Bảng giá nồi nấu phở điện mới nhất
Bảng giá nồi nấu phở điện mới nhất

Giải đáp các thắc mắc thường gặp về nồi phở công nghiệp

Công suất của các dòng nồi nấu phở thường phụ thuộc vào dung tích của loại nồi. Trong đó 

Nồi 20 – 30 lít 2-3KW
Nồi 50 lít 4 -5 KW
Nồi 60 lít 5-6KW
Nồi 80 lít 6 – 7KW
Nồi 100 lít 6-8KW
Nồi 150 lít 9KW
Nồi 200 lít 10KW

Thời gian trung bình để đun sôi nước dùng là từ 25 – 40 phút

Nguồn điện sử dụng phụ thuộc vào dung tích nồi nấu phở. Đối với nồi có dung tích trên 120L sử dụng dòng điện 380V, ngược lại với nồi dưới 120L sẽ sử dụng dòng điện 220V

Nồi nấu phở điện sẽ tự động ngắt khi sôi, cơ chế hoạt động gần giống với loại ấm đun siêu tốc.

Nồi nấu phở bằng điện trên thị trường hiện nay chủ yếu làm từ chất liệu inox 304 cao cấp.

Nồi nấu phở điện có nhiều dung tích để bạn lựa chọn theo nhu cầu sử dụng: Nồi 30L , nồi 50L , nồi phở 80L, nồi 100L, nồi 120L, nồi 150L và nồi 200L…

Có! hầu hết các dòng nồi phở điện hiện nay được thiết kế theo quy chuẩn với khả năng chống rò rỉ điện và an toàn khi sử dụng.

Tùy theo loại nồi bạn mua! Nếu chọn mua nồi nấu phở ở địa chỉ chất lượng thiết kế thông số kỹ thuật theo quy chuẩn sẽ không hao tốn điện năng.

Ngoài chức năng nấu phở nồi nấu phở điện còn có thể nấu bún miến, hầm gà, luộc rau nấu canh cùng nhiều tính năng khác trong việc chế biến các món ăn.

Các chính sách phổ biến của nồi nấu phở hiện nay là bảo hành sản phẩm trong 12 tháng và có bảo trì kỹ thuật để khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng

Giải đáp thắc mắc về nồi nấu phở công nghiệp
Giải đáp thắc mắc về nồi nấu phở công nghiệp

Liên hệ ngay với Nguyên Khôi để mua nồi phở inox tốt nhất

Đến với Nguyên Khôi quý khách hàng sẽ dễ dàng chọn mua nồi nấu phở phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Với đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình quý khách hàng sẽ có những lời khuyên hữu ích khi chọn mua sản phẩm.Với thiết kế đa dạng, mẫu mã đẹp mắt, nồi phở Nguyên Khôi sản xuất tự tin sẽ chinh phục cả những người tiêu dùng khó tính nhất.

Không chỉ được trải nghiệm sản phẩm chất lượng tốt, giá thành phải chăng, khi mua nồi phở điện Nguyên Khôi, quý khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi lớn bao gồm tặng kèm rỏ trụng, thanh nhiệt dự phòng, miễn phí vận chuyển…

Nguyên Khôi - địa chỉ uy tín mua nồi nấu phở điện
Nguyên Khôi – địa chỉ uy tín mua nồi nấu phở điện

Để được tư vấn chi tiết về các dòng sản phẩm quý khách hàng có thể liên hệ qua hotline: 079.222.1234. Hoặc ghé chọn mua trực tiếp tại cơ sở của Nguyên Khôi để mua sản phẩm

Xem thêm chi tiết >>
Nồi nấu phở Nguyên Khôi thương hiệu nồi phở điện inox giá rẻ
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh